Activities

אפר
66 Edited comment
אמנם אני לא דוד החקיין שעונה אבל יש לי תשובה. אכן. יש עוד מלא סיפורים ישנים שלא מפורסמים כאן באתר.…View comment
66 Edited comment with other 2 activities
Edited comment
אמנם אני לא דוד החקיין שעונה אבל יש לי תשובה. אכן. יש עוד מלא סיפורים ישנים שלא מפורסמים כאן באתר.…View comment
Posted new comment
אמנם אני לא דוד החקיין שעונה אבל יש לי תשובה. אכן. יש עוד מלא סיפורים ישנים שלא מפורסמים כאן באתר.…View comment
Asked question
פבר
66 Edited comment with other 3 activities
Edited comment
לל לל ללView comment
Edited comment
לל ללView comment
Edited comment
לל לל ללView comment
Edited comment
לל לל ללView comment
34 Asked question
66 Edited comment with other 3 activities
Edited comment
לל לל ללView comment
Posted new comment
לל לל ללView comment
Posted new comment
לל ללView comment
Asked question
62 Asked question
34 Asked question
14 Asked question
דצמ
48 Asked question
14 Asked question
66 Posted new comment with other 2 activities
Posted new comment
סליחה על הבורות אבל אני לא כל כך זוכר מה זה הסיפור משוגע על ניסיםView comment
Posted new comment
נכון שזה היה יפה אבל עדיף סיפורים יותר מותחים מזה [אפילו שזה לא כל כך מותח אבל יפה ומדהים] בסדר…View comment
Asked question
34 Posted new comment with other activity
Posted new comment
קדוש:אתה יכול לשלוח את הקישור בבקשה עכשיו?תודה רבה!View comment
Posted new comment
גם אני חושב ככהView comment
34 Asked question
נוב
34 Posted new comment with other 2 activities
Posted new comment
תודה על העידוד יענקי!!View comment
Posted new comment
ואלה מסכים אתך בהחלט מסכים אתך 100%. גם אני אשמחView comment
Posted new comment
דוד אלוף בלעשות את זה!!!.View comment