חסר סיפור באתר

95 views
1

חסר את חלק 2 של הסיפור לא נכנע יש רק חלק אחד והוא נקטע באמצע

Posted new comment

נכון הוא/היא צודק/ת

מצטרף לבקשה

he_ILHebrew
he_ILHebrew