האם יש לדוד החקיין ילדים?

1.20K views
1

האם יש לדוד החקיין ילדים? אם כן כמה

Edited question
1

נשוי כ20 שנים בלי ילדים

Posted new comment

ה’ יעזור ויברך אותך בעז”ה בקרוב בילדים
מלבד זה יש לך מן הסתם אין ספור ילדים מצד כל המלמד את בן חבירו וכו’ מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
he_ILHebrew