האם יש לדוד החקיין ילדים?

501 views
1

האם יש לדוד החקיין ילדים? אם כן כמה

Edited question
1

נשוי כ20 שנים בלי ילדים

Posted new comment

ה’ יעזור ויברך אותך בעז”ה בקרוב בילדים
מלבד זה יש לך מן הסתם אין ספור ילדים מצד כל המלמד את בן חבירו וכו’ מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו

he_ILHebrew
he_ILHebrew