האם אפשר לעזור ולסייע לרבי דוד שליט”א בדברים הנפלאים שעושה למען הציבור?

1.20K views
3

אני מאמין שכמוני יש רבים רבים וטובים שנהנים ומתחזקים מאוד מהתכנים הנפלאים של רבי דוד שליט”א

וישמחו מאוד מאוד לעזור ולסייע בכל הנצרך

Answered question

עזרה רוחנית זה להתפלל לדוד נתן בן ביילא לעזרה כספית זה דרך לשמוע את הקו ,אם פוגשים כאלה שמוציאים צעלי שם רע להפנות לסירטונים שלי

1

וזה גם בסדר כל אחד לפי השקפתו אבל מי שאומר שלסיפורין צאין מסרים או שאני פוגע בילדים הוא מוציא שם רע ושלא ישחק את עצמו “צדיק”

Answered question
2

עזרה רוחנית זה להתפלל לדוד נתן בן ביילא לעזרה כספית זה דרך לשמוע את הקו ,אם פוגשים כאלה שמוציאים צעלי שם רע להפנות לסירטונים שלי

Posted new comment

אכן, אנחנו משתדלים בכל מקום להפיץ איזה אדם מיוחד אתה רבי דוד!!

כן נכון יש אנשים שלא מרשים לילדים שלהם לראות או לשמוע דוד החקיין

he_ILHebrew