הרב בלוי כשרויות

הרב בלוי כשרויות

תקציר

הרב בלוי מלמד כיצד צריך לנהוג בעת ברור כשרות במסעדות אולמות וכדו’

דוגמא מראה עיצוב

הרב בלוי כשרויות

הרב בלוי כשרויות

תקציר

הרב בלוי מלמד כיצד צריך לנהוג בעת ברור כשרות במסעדות אולמות וכדו’

דוגמא מראה עיצוב

כתיבת תגובה