עדויות והוכחות

הוכחות חותכות לחפותו של דוד החקיין וכן הודאת המערכת בטעות שלהם​

מכתבי המלצה על דוד החקיין מאת רבנים ומכרים