דוד החקיין סיפורי מתח ובדיחות להורדה בחינם

הוכחות חותכות לחפותו של דוד החקיין​

תוכן הסרט:

00.00 עד 03.50 עדויות של ילדים למעני

04.00 עד 06.00 הזמת עדות המתלונן

06.10 עד 12.00 סתירות בעדות המתלונן

12.00 עד 18.30המניע לתלונה

19.22 עד 21.50 דעתו של השופט

21.53 עד 28.50 המסוכנות שלי לפי מב”ן

28.50 תודות ורשימת רבנים מפורסמים

מנחם טוקר מראיין את דוד החקיין ..ראיון מ"תשעו" עד "תשפא"